Gandang Gondo Waskito (12 tahun) #DalangBocah Pacitan- lakon Sang Karna Basusena – Wayang Kulit Surakarta

Gandang Gondo Waskito (12 tahun) #DalangBocah Pacitan- lakon Sang karna basusena – Wayang kulit surakarta

Share Button

Leave a Comment